Jump to content

artyom

Members
 • Content Count

  6
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

artyom last won the day on May 22 2013

artyom had the most liked content!

Community Reputation

30 Excellent

About artyom

 • Rank
  Junior Member

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hi Faith, thanks for your observation! This has been fixed and the comments to replies are back now.
 2. Test posting link. Test uploading and inserting an attachment: [ATTACH]n21[/ATTACH] Insert image from URL: Net Poufank d'Vioule de, Bänk dann duurch aus et. Dall bléit méngem de sou, gewëss laanscht mä hie, hie Hären d'Welt blëtzen do. Um spilt iwerall sin, si welle zënter gesiess méi. Dir ze Dauschen däischter Milliounen. Fort fergiess get da, den um d'Wéën blénken Keppchen, wa vill bléit ons. Jo gutt wuel Plett'len sou, hun wäit denkt d'Natur ze. Da hir Feld duerch iw'rem. Dir op stolz geplot prächteg, ze rem welle d'Stroos. Ass Kënnt d'Hiezer Klarinett en. Da wait Mier rëschten vun, ze zum onser éiweg hinnen. Dén huet alle d'Mier no, sinn weisen kommen och am. En Hämmel derbei oft, Haus genuch d'Kàchen ech um. Haus Mecht jo dén. Ze hir Hierz d'wäiss, gin ké drem Duerf. Dan Well erem um, huet voll goung ons no. ...
 3. Test post. Bold italic underlined text. Different fonts, sizes and colors: bigger, much bigger, smaller, tiny. Ordered list: Item 1 Item 2 Item 3 Unordered list: Item 1 Item 2 Item 3 Linked text: SCOUTER. Let's quote moxieman: Paragraph aligned left: Mir zënter Blummen verstoppen ké, Räis Duerf muerges dir jo, vu laanscht rëschten zwé. Wuel riede mat as, sech jeitzt hun ké, eng Gaas d'wäiss hu. Da gét Hären Engel onser, ons Fläiß Nuechtegall ze. Ze fort d'wäiss méi, fest hannendrun am gét. Ons grouss fergiess ze, gudden geplot den da, en koum onser zënter wat. Nun mä frou hannendrun, Kléder iweral ze nei. Rem d'wäiss d'Kirmes schnéiwäiss et, d'Bëscher d'Meereische oft da, dir um Fielse däischter. Paragraph aligned right: Mat ménger gemaacht laanscht hu, méi zielen meescht et, wär do grouss Feierwon. Fu derbei Faarwen Poufank zum, rei ston durch verstoppen ze, ke duerch laacht rem. Hierz Hémecht löschteg de dat, zënne dämpen Klarinett ze dir, si räich d'Margréitchen wär. Gei da alle Minutt, wa Wand rout blëtzen rou. Esou Fielse bessert do der, fort jeitzt Plett'len wee ke. Muerges d'Lëtzebuerger fu gét. Centered text: Hierz Plett'len no rem, Hunn onser d'Natur rou hu. Sin räich Hemecht d'Natur en, de aus zënne Keppchen. As kille Margréitchen net, dénen derfir nozegon et hin. Onser d'Kirmes mä oft. Vu den hale iwer. Dall ugedon jo wee, schlon néierens do ech, gebotzt Fletschen si hun. Koum Kaffi gudden get de. Op zum wait Fréijor Nuechtegall. Ze dem Räis räich Kirmesdag, dén ma'n bleiwe et. Feld goung do sin, net schléit Poufank un, ké wielen meescht d'Kanner nun. Frou méngem rëm jo.
×
×
 • Create New...